Stowarzyszenie Masurian Lakes Legacy jest na liście 15 Najlepszych Organizacji Charytatywnych w Polsce ogłoszonej przez MoneyTransfers.com https://moneytransfers.com/pl/15-najlepszych-organizacji-charytatywnych-w-polsce

Bombina Bombina

Bombina Bombina – czyli łacińska nazwa kumaka nizinnego należącego do najmniejszych płazów lądowych. W Polsce płaz ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową – wpisany do…

Ludzie

Etniczne i kulturowe korzenie współczesnych mieszkańców Mazur. Mazury to starożytna i wczesnośredniowieczna kraina bałtyjskich plemion pruskich. Najstarsze ślady osadnicze, które na terenie Wielkich Jezior Mazurskich…