Ludzie

Etniczne i kulturowe korzenie współczesnych mieszkańców Mazur. Mazury to starożytna i wczesnośredniowieczna kraina bałtyjskich plemion pruskich. Najstarsze ślady osadnicze, które na terenie Wielkich Jezior Mazurskich…