Bombina Bombina

Bombina Bombina – czyli łacińska nazwa kumaka nizinnego należącego do najmniejszych płazów lądowych. W Polsce płaz ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową – wpisany do…