Bombina Bombina

Bombina Bombina – czyli łacińska nazwa kumaka nizinnego należącego do najmniejszych płazów lądowych. W Polsce płaz ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową – wpisany do…

Ludzie

Etniczne i kulturowe korzenie współczesnych mieszkańców Mazur. Mazury to starożytna i wczesnośredniowieczna kraina bałtyjskich plemion pruskich. Najstarsze ślady osadnicze, które na terenie Wielkich Jezior Mazurskich…